Waarom om loonsverhoging vragen wanneer je een heel nieuw inkomen kunt hebben?

Geld is wel het slechtste middel om je personeel te motiveren. Laten we helder zijn: er moet natuurlijk wel betaald worden. Niet meer dan een ‘goede basis’ is echter al voldoende. Werkgevers hoeven niet méér te betalen dan wat nodig is om het onderwerp ‘salaris’ van de gesprekstafel te houden.

Sterker nog, de dagen zijn voorbij waarin het betalen van loon voldoende was om mensen aan je te binden. De homo economicus is intussen wel uitgestorven.
Het is tijd voor nieuwe inkomens!
 
Nieuwe inkomens voeden je innerlijke bankrekening: persoonlijke groei, zingeving en geluk. Het zijn vergoedingen voor het immateriële ik, voor de vervulling van je binnenwereld. De nieuwe inkomens zijn de grootste verschuiving uit de geschiedenis op het gebied van loon naar werken. Geluk telt!
 
In 1972 bedachten ze in Buthan een nieuwe maatstaf om de stand van het land te meten. In de rijtjes met economische maatstaven eindigde Buthan altijd onderaan. Waarom zou je daar dan op blijven sturen? Jarenlang werd er lacherig om gedaan, maar tegenwoordig is het land opinieleider op dit vlak. Serieuze bedrijven en instanties bestuderen de waarde van Bruto Nationaal Geluk; hoe past het in onze Westerse belangen en ideeën?
 
Geluk, wat is het eigenlijk? Er zijn twee manieren om geluk te definiëren. De statische benadering beschrijft geluk als tevredenheid, plezier, opgewektheid, zorgeloosheid, genot, welzijn, bevrediging en dat soort situaties. Een meer dynamische aanpak ontlenen we aan Aristoteles, de Griekse filosoof die zo’n 2400 jaar geleden leefde. Hij stelde dat geluk geen situatie is, maar een proces. Geluk komt voort uit het ervaren van je eigen ontwikkeling en ontplooiing. Je hebt een leven met ruimte om te werken aan wie je bedoeld bent te zijn en om meer van jezelf in de wereld neer te zetten.
 
Een interessant verschil is dat in de statische definitie, zaken als pijn en verlies beschouwd worden als belemmeringen voor geluk. In de dynamische definitie zijn het juist wezenlijke aspecten in het ontwikkelingsproces van geluk. Voor ons nieuwe inkomen is dat van belang. Mensen die de smaak te pakken hebben, kennen nieuwe vormen van blijdschap, tevredenheid en helderheid en weten dat ze daar gekomen zijn door niet weg te lopen van lastigere situaties.
 
Werkgeluk vergroten komt dus ook niet voort uit kantoren met méér fitness apparaten, stilteruimtes, barista’s, yoga workshops en what-have-you. Werkgevers die aandacht geven aan ontplooiing en het verdiepen van sociale en emotionele ontwikkelingen krijgen wél werknemers met extra inkomen. Het is niet voor ieder individu even eenvoudig te accepteren en het kan soms behoorlijk ontregelend zijn. Maar hé, dat heb je met die bonussen voor je Raad van Bestuur net zo.
 
Van een maakindustrie zijn we in een eeuw tijd veranderd naar een aandachtindustrie. Aandacht voor klanten, leerlingen, patiënten, inwoners, de stad, de samenleving, de planeet. Hoog tijd om onze mentale en fysieke capaciteiten te verrijken met emotionele en sociale. Een werkplek die naast productie en cognitie óók gericht is op welzijn en geluk van medewerkers is dan een hele goede start.

Geschreven door
Jos Rovers
Bekijk alle artikelen
Laat een antwoord achter

Geschreven door Jos Rovers